CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
รณรงค์ประหยัดไฟ 3 ป. ปรับแอร์ ปิดไฟ ปลดปลั๊ก ประหยัดพลังงาน
วันที่ 1 เมษายน 2556  -  อุสุมา สัตยธรรม รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำหรับการรณรงค์ครั้งนี้ ใช้หลัก 3 ป. คือ ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศา และปลดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว โดยร่วมปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 5-14 เมษายนนี้ โดยเฉพาะช่วงเวลา 14 นาฬิกา ถึง 15 นาฬิกา ซึ่งเป็นชั่วโมงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของวัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ช่วงปิดซ่อมบำรุงแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องของพลังงานให้มากขึ้น ซึ่งการประหยัดพลังงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรตระหนักและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

View
974
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษา
Right Button