CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เปิดตัวหนังสือรวมสถิตินักดื่มไทย พบ ดื่มกว่า 7.1 ลิตรต่อคนต่อปี
วันที่ 26 มีนาคม 2556  -  อุสุมา สัตยธรรม รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

จากผลสำรวจพบคนไทยที่อายุมากกว่า 15 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 7.1 ลิตรต่อปี หรือเทียบเท่ากับสุรากลั่น 18 ขวด เบียร์ 61 ขวดใหญ่และไวน์ 1 ขวดรวมกัน ซึ่งมีผลมาจากการทำการตลาดอย่างหนักของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เน้นโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ก รวมถึงการทำโฆษณา ณ จุดขาย ส่งผลให้ระดับความรุนแรงของคดีอุบัติเหตุมีเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนั้น พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า พื้นที่ที่มีอัตราการดื่มต่ำที่สุด คือ ภาคใต้และภาคกลาง โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนพื้นที่ที่มีอัตราการดื่มสูงที่สุดอยู่ในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อแยกเป็นกลุ่มวัยรุ่น พบว่าภาคที่วัยรุ่นดื่มมากที่สุดคือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดพะเยามีนักดื่มมากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดแพร่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่

View
549
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button