CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 4 แนะให้บูรณาการการจัดการน้ำจากชุมชน
วันที่ 20 มีนาคม 2556  -  อุสุมา สัตยธรรม รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการวิจัยยุทธศาสตร์เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ สกว. กล่าวว่า ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เนื่องจากต้องทำอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน ซึ่งแผนในระดับจังหวัดนี้ จะเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องการอุปโภคและบริโภค ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงต้องร่วมมือกันทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งเห็นว่าการจัดการน้ำจะต้องเริ่มจากระดับชุมชนโดยนักการเมืองท้องถิ่นต้องเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง อีกทั้งยังเป็นการจัดการทรัพยากรน้ำจากผู้ที่อยู่พื้นที่จริง ซึ่งเป็นการตัดปัญหาเรื่องของสภาพพื้นที่ ที่ไม่เหมือนกันในระดับนโยบายอีกด้วย

View
552
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button