CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะให้ผู้ปกครองสร้างข้อตกลงกับเด็กในการใช้สื่อที่เหมาะสม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:00 น.  โดย นันทพงศ์ ม่วงพิณ ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯถึงการใช้สื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กว่า หากเป็นไปได้อยากให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หลีกเลี่ยงการใช้สื่อผ่านจอเพราะยังไม่มีผลต่อการพัฒนาเด็กอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนอายุ 2-5 ปี ควรให้รับสื่อที่มีคุณภาพสูง วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อสร้างการรับรู้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว และต้องมีการสร้างโครงข่ายในสมองด้วยการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองซึ่งจะทำให้สมองได้พัฒนามากขึ้น พร้อมแนะให้ผู้ปกครองสร้างข้อตกลงกับเด็กในการรับสื่อแต่ละวันด้วย เพื่อให้เกิดการใช้สื่อที่เหมาะสม

รศ.นพ.วีระศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้ร่วมมือกับสำนักงานกสทช. ในการให้ผู้ปกครองทุกบ้านเห็นความสำคัญของพัฒนาการเด็กโดยไม่ใช้จอมากขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เติบโตมาอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพ

View
3
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button