CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า หากเด็กในช่วงปฐมวัยได้รับสื่อมากเกินไปจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านการพูดและกล้ามเนื้อมัดเล็ก
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น.  โดย นันทพงศ์ ม่วงพิณ ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับสื่อของเด็กปฐมวัยว่า จากการวิจัยที่ผ่านมาจะพบว่าหากเด็กตั้งแต่อายุน้อยได้รับสื่อในบ้านมากเกินไป จะทำให้มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวน้อยลงเนื่องจากผู้ปกครองจะสนใจรับสื่อเฉพาะของผู้ใหญ่ ทำให้ไม่สนใจในความเป็นอยู่ของเด็ก นอกจากนี้การเล่นสื่อออนไลน์ตั้งแต่อายุปฐมวัยจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านการพูดที่ช้าลง และส่งผลต่อกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ไม่สัมพันธ์กันระหว่างนิ้วมือ มือ และสายตาอีกด้วย

รศ.นพ.วีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พัฒนาการที่ช้าลงดังกล่าวส่งผลต่ออนาคตของเด็กที่มีคะแนนสอบที่ด้อยลงเล็กน้อยอีกด้วย ซึ่งถือว่าส่งผลต่อการศึกษาของเด็กอย่างชัดเจน

View
5
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button