CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
อธิบดีกรมสรรพากรระบุว่า มาตรการช้อปช่วยชาติ เป็นการกระตุ้นการใช้จ่าย สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างเสมอภาค
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น.  โดย นันทพงศ์ ม่วงพิณ ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กล่าวว่า มาตรการช้อปช่วยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยให้การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีนั้นขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี และสร้างปรากฎการณ์เชิงจิตวิทยาในการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ โดยมาตรการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้มีรายได้มาก หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นมาตรการที่ช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาทุกรายให้สามารถนำรายจ่ายค่าซื้อสินค้า และบริการตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

ทั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้ามาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นการช่วยขยายฐานภาษี และสร้างความมั่นคงทางรายได้ภาษีของประเทศในระยะยาวอีกด้วย

View
4
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button