CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 ระบุว่า ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:00 น.  โดย นันทพงศ์ ม่วงพิณ ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว โดยมีเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่  106 เครื่องผลักดันน้ำ 40 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลหลายชนิด พร้อมกันนี้ยังมีการบริหารจัดการน้ำหลาก ที่ได้กำหนดวิธีติดตามเฝ้าระวังและคาดการณ์สภาพน้ำที่จะเกิดขึ้น โดยอาศัยระบบโทรมาตรศูนย์อุทกวิทยาภาคใต้ เพื่อแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชน การบริหารจัดการระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยน้อยที่สุด

นายปริญญา กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้เปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ทั้ง 10 บานเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทย เช่นเดียวกับประตูระบายน้ำอื่น ๆ ได้มีการเปิดประตูระบายสูงสุดทุกแห่ง ในส่วนของประตูระบายน้ำบ้านบางไทร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง ถือเป็นจุดสำคัญในการระบายน้ำจากพื้นที่ ตำบลเกาะทวด ป่าระกำ บางตะพง ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำปากพนัง สำหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำทางจากคลองท่าดี ที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช มีจุดเฝ้าระวัง 2 สถานี คือสถานีบ้านบางไทร และสถานีบ้านนาป่า

View
4
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button