CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า คนไทยทุกคนต้องรู้จักพึ่งพาและจัดการปัญหา ต่าง ๆ ด้วยตนเองให้ได้ตามหลักคำสอน ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำแต่ไม่ได้นำมาปรับใช้
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16:00 น.  โดย เพาไพลำ สาตรรอด ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และ อดีตข้าราชการผู้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬา ว่า หนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เสด็จสวรรคต  คนไทยได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายและสิ่งที่สำคัญ คือ การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหลักยึดเหนี่ยวของคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะเมื่อพระองค์ทรงรับรู้ถึงความลำบากของประชาชน จะทรงหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไข แต่หลังจากนี้ประเทศไทยจะไม่มีผู้นำในการให้ความช่วยเหลือแล้ว ดังนั้น ทุกคนจำเป็นที่จะต้องจัดการปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง และที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานคำสอนมาโดยตลอด เพียงแค่นำมาปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริงก็จะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆได้

อาจารย์ปราโมทย์ กล่าวด้วยว่า ปรัชญาต่าง ๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มีอยู่มาก สามารถท่องได้อย่างขึ้นใจแต่ไม่ได้ตระหนักถึงคำสอนที่แท้จริง และไม่ได้นำมาปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งหากทุกคนเข้าใจและนำมาปรับใช้อย่างจริงจังก็จะสามารถพัฒนาและช่วยเหลือตนเองได้อย่างแท้จริง

View
12
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติ
Right Button