CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเห็นชอบหลักการกระจายอำนาจสู่ระดับกองบัญชาการภาค
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 15:00 น.  โดย ภาวิณี ธรรมนนทิกุล ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เปิดภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการกระจายอำนาจไปสู่ระดับกองบัญชาการภาคตามข้อเสนอของนายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจ โดยจะกระจายอำนาจใน 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานภายในของตำรวจ ได้หารือถึงสถานะของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ซึ่งในอนาคตหากการแต่งตั้งโยกย้ายกระจายไปสู่ระดับกองบัญชาการภาค จะทำให้ ก.ต.ช. ไม่มีบทบาทอำนาจหน้าที่ จึงอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปตำรวจ ไม่ต้องการให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซง แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาว่าในอนาคตนายกรัฐมนตรีจะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการใน ก.ตร. หรืออยู่ในฝ่ายบริหารที่คอยรับเรื่องจาก ก.ตร.

นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจะดำเนินการขอสัมภาษณ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สื่อมวลชน อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะเลขาธิการ กปปส. เนื่องจากในช่วงที่มีการชุมนุม กลุ่ม กปปส. มีความขัดแย้งกับตำรวจ จึงต้องการข้อมูลที่รอบด้าน ส่วนการสัมภาษณ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อต้องการข้อมูลทางกฎหมาย

View
13
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button