CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
สรุปข่าวรอบวัน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 18:50 น.  โดย นันทพงศ์ ม่วงพิณ ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวานนี้  มีจำนวน สามหมื่น สามพัน เจ็ดร้อย แปดสิบสามคน  รวม 256 วัน มีแปดล้าน สี่แสน ห้าหมื่น แปดสิบเก้าคน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงินสี่ล้าน หนึ่งแสน สองพัน ห้าร้อย เจ็ดสิบสามบาท รวม 256 วัน เป็นเงินกว่าหกร้อยล้านบาท

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีกระแสข่าวที่ระบุว่าในวันที่ 30 กันยายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายจะที่เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น เป็นเพียงเรื่องที่ได้ชี้แจงกับนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกอบอาหารภายในที่ท้องสนามหลวงขององค์กรต่างๆและจิตอาสาที่ได้ให้การสนับสนุนวัตถุดิบให้ โดยจะขออนุมัติงบประมาณจำนวน 4 ล้านบาท เนื่องจากขณะนี้กระทรวงต่างๆเริ่มมีปัญหาที่จะดำเนินการในเรื่องนี้จึงได้ของบประมาณจากรัฐบาล นายออมสิน ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยหรือสรุปถึงการกำหนดวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพวันสุดท้าย เพียงแต่ระบุว่างบประมาณดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายนเท่านั้น ส่วนกำหนดวันต้องหารือกันและถามนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลอีกครั้ง

รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ระบุว่า  เตรียมเสนอที่ประชุม กกต.หาช่องทางเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งอาจยื่นเป็นรายบุคคล หรือเป็นองค์คณะ รวมถึงอาจให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณายื่นศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเอง

นายสมชาย แสวงการ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เปิดเผยว่า ร่างกฎหมายนี้เป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ที่ต้องการให้มีกลไกป้องกัน ตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาด พร้อมยืนยันว่า การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจำเลยหรือพิจารณาคดีลับหลังตามร่างกฎหมายนี้สอดคล้องกับหลักการสากล เพราะมีข้อยกเว้นไว้สำหรับกรณีที่จำเลยหลบหนีไม่มาให้การศาล

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเวทีสาธารณะ ร่างสัญญาประชาคม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง 25 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพภาคกลาง จังหวัดละ 12 คน โดยเชิญตัวแทนจาก 71 พรรคการเมือง และ 2 กลุ่มการเมือง ทั้ง กปปส. และ นปช. รวมถึง ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเข้าร่วม ซึ่งเป็นการชี้แจงร่างสัญญาประชาคม ที่มีประชาชนกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ทั้ง 10 ข้อ หรือ ร่าง สัญญาประชาคม 10 ประเด็น โดยแม่ทัพน้อยภาคที่ 1 ได้เน้นย้ำการแก้ปัญหาและมุ่งสร้างความปรองดองแบบยั่งยืน พร้อมสะท้อนความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนในการพัฒนาประเทศต่อไป พร้อมเชื่อมั่นว่า การทำร่างสัญญาประชาคมครั้งนี้ จะทำให้ประเทศเดินหน้า ปราศจากความขัดแย้ง

ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. วันนี้ มีมติเห็นชอบรายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเรื่อง "การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน" ด้วยคะแนน 149 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี โดยคณะกรรมาธิการจะนำข้อคิดเห็นที่สมาชิกได้เสนอแนะไปปรับปรุง และส่งคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป  โดยนายประยูร เชี่ยววัฒนา กรรมาธิการ เสนอรายงานว่า ที่ผ่านมาประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนั้นกรรมาธิการจึงเสนอให้ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาสนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นตัวป้อนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเพียงพอ และมีเสถียรภาพ

ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรกว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.15 มีรายได้เท่ากับรายจ่าย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  26,469 บาทขณะที่รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  21,606 บาท 75 สตางค์ จึงไม่มีกำลังออมรองรับความต้องการในอนาคต  ขณะที่ สัดส่วนภาระหนี้สินของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.10 ระบุว่ามีหนี้สิน ซึ่งในจำนวนนี้มีหนี้สินโดยรวมเฉลี่ยประมาณ 565,302  บาท สัดส่วนร้อยละ 59.47 กู้เงินสำหรับการซื้อ ผ่อนรายเดือน  ชำระสินค้า การบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค รองลงมาร้อยละ 35.46 เกิดจากการลงทุนในการประกอบอาชีพ

นายเจน นำชัยศิริ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 2560 ยังมีทิศทางสดใสฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการใช้จ่ายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการของภาครัฐ ซึ่งจะสนับสนุนความเชื่อมั่นและทำให้ภาคเอกชนมีการลงทุนด้วยเช่นกัน

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่าสถานการณ์การผลิตสินค้ายางพาราปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณสี่ล้านสามแสนถึงสี่ล้านสี่แสนตัน การส่งออกใกล้เคียงกับปีที่แล้วประมาณสามล้านหกแสนตัน เนื่องจากมีการจำกัดปริมาณส่งออกยางพาราของ 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อยกระดับราคาส่งออกให้สูงขึ้น พร้อมคาดว่าการส่งออกยางพาราไทยจะเพิ่มขึ้นครึ่งปีหลัง ขณะที่การส่งออกมังคุดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างมูลค่าได้มากกว่า 1,600 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 5 ปี

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ในช่วงเดือนมิถุนายน มีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 6,525 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุดได้แก่ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป โดยมีทุนจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจเดือนมิถุนายนกว่าสี่หมื่นเก้าร้อยสิบหกล้านบาท ขณะที่ การจดทะเบียนธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกมี 35,942 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 11 ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มปรับพื้นตัวดีขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศ เตือนประชาชน ระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้าง ชื่อธนาคารแห่งประเทศไทย ในการตรวจสอบและรับรองเงินทุนจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการชักชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การลงทุน หรือประกอบธุรกิจที่จะได้รับผลตอบแทนสูงเกินจริง

ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ ดัชนีปิดที่  1,574.09 จุด ลดลง 3.70 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 31,690  ล้านบาท ขณะที่ ดัชนีเอ็มเอไอ ปิดที่  562.05 จุด ลดลง 4.83 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 2,081 ล้านบาท  

นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากกล่าวว่า จากกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุว่า การมีสลากลอตโต้จะช่วยให้ประชาชนลดการเล่นหวยใต้ดินได้นั้นไม่จริง เพราะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันนั้นจะมีลักษณะเฉพาะ ที่ไม่เหมือนกับสินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ และกลับให้มีทางเลือกเล่นพนันรูปแบบอื่นมากขึ้นอีกด้วย พร้อมระบุว่า การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ย่อมมีผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียให้รอบคอบด้วย

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศ สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มอีกกว่าร้อยละ 30- 40   แต่หากฝนตกบริเวณท้ายเขื่อนเก็บน้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำจะได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำกว่า 2 พันเครื่องเพื่อเตรียมพร้อมระบายน้ำพื้นที่ตอนล่างแล้ว พร้อมยืนยันว่าฤดูฝนปีนี้ ฝนยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และกระทรวงได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่ หากมีปัญหาสามารถประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และชลประทานจังหวัดได้ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา

นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องเข้าสู่วันที่ 4 แล้ว และมีลมแรง จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยัง 8 อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้เฝ้าระวังภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และปัญหาดินโคลนถล่ม โดยให้มิสเตอร์เตือนภัยติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

เกาหลีใต้เสนอเจรจาทางทหารกับเกาหลีเหนือในสัปดาห์นี้ โดยจะเป็นการเจรจาระดับรัฐบาลครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายปี 2558 และเป็นการยื่นไมตรีอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลนายมุน แจอินที่ขึ้นบริหารประเทศในเดือนพฤษภาคม

บีบีซีรายงานอ้างการแถลงของนายกรัฐมนตรีมัลคอม เทิร์นบูล ของออสเตรเลีย ในวันนี้ว่า รัฐบาลจะให้กองทัพมีบทบาทมากขึ้นในการป้องกันปราบปรามภัยก่อการร้ายในประเทศ รวมถึงให้กองทัพถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านนี้ให้กับตำรวจ  ทั้งนี้ รัฐบาลเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อลดระเบียบราชการ เพื่อช่วยให้ตำรวจ-ทหารประสานงานกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มุขมนตรีประจำรัฐเประห์ ของมาเลเซีย ประกาศให้เขตมาตัง เป็นพื้นที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ และจะดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากทางการส่งทีมเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงทุกตัวภายในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร ของจุดที่พบสุนัขที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า และกัดเด็กสองคน

View
8
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติ
Right Button