CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระบุว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้บัญญัติได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:00 น.  โดย นันทพงศ์ ม่วงพิณ ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

นายสมชาย แสวงการ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แถลงว่า ร่างกฎหมายนี้เป็นบทบัญญัติที่ตราขึ้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ที่ต้องการให้มีกลไกป้องกัน ตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาด และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องการให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายสมชาย ยืนยันว่า การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจำเลยหรือพิจารณาคดีลับหลังตามร่างกฎหมายนี้สอดคล้องกับสากล เพราะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แม้จะกำหนดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้าตน แต่หลักการดังกล่าวมีข้อยกเว้นกรณีจำเลยหลบหนี ไม่ยอมมาศาล การพิจารณาคดีลับหลังจึงสามารถทำได้ และตามกฎหมายนี้เปิดโอกาสให้จำเลยมีทนายความมาต่อสู้คดี รวมถึงเปิดโอกาสให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้

View
14
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการไทยศึกษา
Right Button