CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
สรุปข่าวรอบวัน
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 18:50 น.  โดย ภาวิณี ธรรมนนทิกุล ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจความคืบหน้าการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารขยายแบบโรงงานต่อเรือเหล็ก กองโรงงานอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยกรมอู่ทหารเรือได้จัดทำเชือกฉุดชักราชรถ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดจริงสำหรับงานพระราชพิธีและชุดสำรองสำหรับฝึกซ้อมจัดทำขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับราชรถ ได้แก่ พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตรราชรถ ราชรถน้อยทั้ง 3 องค์ ราชรถปืนใหญ่ และเกรินบันไดนาค

สำนักพระราชวัง สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 31,837 คน รวม 228 วัน มี 7ล้าน 7แสน 6หมื่น 8พัน 7ร้อย 28คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล รวม 228 วัน เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 604 ล้านบาท

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือ กกต. หารือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว โดยเฉพาะประเด็นระบบไพรมารี่โหวต หรือการเลือกตั้งขั้นต้นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากกังวลว่าเนื้อหาดังกล่าว อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติกับ กกต. และพรรคการเมือง เพราะกระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลา

นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า มาตรา 142 ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคเมือง กำหนดให้ กกต.ต้องดำเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ซึ่ง กกต.ต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้แล้วเสร็จทันตามกรอบเวลา 60 วัน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ และการพิจารณาเพื่อจะออกระเบียบหรือประกาศใดต้องเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมือง และนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองที่แท้จริง

นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ โฆษกคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฏหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่า เวทีปรึกษาสาธารณะในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ จะเชิญตัวแทนจากกลุ่มองค์กรต่างๆ10 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพด้วย และจะรวบรวมความคิดเห็นส่งต่อให้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่18 กรกฎาคมนี้ จากนั้นนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและจะนำข้อสรุปเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือ เพื่อแก้ปัญหาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. หลังจากศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์นอกเหนือพื้นที่การทำการเกษตร แล้วทำความเห็นข้อกฎหมายเสนอให้ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาก่อนออกคำสั่งมาตรา 44 เพราะหลายพื้นที่เป็นปัญหาทับซ้อน

พ.ต.อ.จักษ์ เพ็งสาธร รองผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและพฤติไม่ชอบ หรือ ปปป. ส่งสำนวนการตรวจสอบกรณีทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อ พิจารณาแล้ว และในวันที่ 20-23 มิถุนายนนี้ ปปป.จะจัดสัมมนากำหนดแนวทางการตรวจสอบเงินทอน โดยคาดว่าน่าจะพบความผิดเพิ่มเติม และมั่นใจว่าหลักฐานที่ส่งมาว่ามีความสมบูรณ์ จะทำให้ ป.ป.ช. ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนได้

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย ระบุว่า วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงทางออกการแก้ไขปัญหาราคายางพาราคาที่ตกต่ำพร้อมเรียกร้องให้ปลดผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยออกจากตำแหน่ง เนื่องจากล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา พร้อมมองว่าราคายางพาราที่เหมาะสมในขณะนี้ ควรจะอยู่ 70 บาทต่อกิโลกรัม

นายวิสุทธิ์ จันมณี รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ เปิดเผยถึงกรณีเหตุที่มีผู้ผลัดตกลงไปในรางรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ทับช้าง ว่า อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุ ขณะที่การเดินรถสามารถเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติ สำหรับเรื่องของการเยียวยา บริษัทได้ทำประกันภัยไว้สำหรับผู้โดยสาร ซึ่งเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือในวงเงิน 4 แสนบาทแต่ต้องตรวจสอบว่าเข้าในเงื่อนไขประกันหรือไม่

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 อยู่ที่ 5,832 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นสถิติการจดทะเบียนสูงสุดในรอบ 4 ปี โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 31,411 ล้านบาท

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยถึงผลการวิเคราะห์และประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 ว่า จะขยายตัวร้อยละ 2.5 - 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยทุกสาขาการผลิตทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง บริการทางการเกษตร และป่าไม้ มีแนวโน้มขยายตัว และแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารและแปรรูปอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก และสอดคล้องกับสตอกผลผลิตโลกที่ลดลง

รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเสวนา "ฟันธงธุรกิจไทย ครึ่งหลังปี 2560 " ว่า ภาคธุรกิจครึ่งปีหลังมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบคือ เทคโนโลยี สื่อมวลชน การค้าปลีก การเงินและการธนาคาร และการศึกษา โดยต้องปรับตัวโดยอาจร่วมมือกับภาครัฐและต่างประเทศ ส่วนแนวทางการบริหารจัดการในช่วงครึ่งปีหลัง ต้องเน้น 3 เรื่อง คือองค์กร4.0  ผู้นำ 4.0  กลยุทธ์ 4.0 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าคณะภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การตลาดในยุค 4.0 ต้องสร้างข้อมูลทางธุรกิจให้ได้ เพราะผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้เป็นเพียงลูกค้าเท่านั้น แต่จะมีพลังในการเผยแพร่ และสร้างแบรนด์ผ่านดิจิทัล รวมถึงไม่ได้เน้นแค่การพัฒนาสินค้า แต่ต้องตอบโจทย์อย่างรอบด้าน  ขณะที่ รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า  ปัจจุบัน มีธุรกิจใหม่ๆเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาครัฐต้องสนับสนุนให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น โดยองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการขยายการลุงทุนไปยังประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันต้องสร้าง In House Banking   เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ลดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจไทย

ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ ดัชนีปิดที่ 1,581.14 จุด เพิ่มขึ้น 4.56 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 37,429 ล้านบาท ขณะที่ ดัชนีเอ็มเอไอ ปิดที่ 574.56 จุด เพิ่มขึ้น 4.25 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 2,861 ล้านบาท

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระบุว่า ยังพบช่องโหว่ในการลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจจะเป็นช่องว่างให้มิจฉาชีพนำไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมแนะให้ผู้บริโภคใช้ชื่อของตนเองเมื่อลงทะเบียนซิม ไม่ควรให้ผู้ค้าเป็นผู้ลงทะเบียนให้เนื่องจากหากผู้ค้าย้ายค่ายหรือนำเบอร์โทรศัพท์ไปใช้โดยไม่ชอบแล้วจะไม่สามารถร้องเรียนว่าถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าซิมโทรศัพท์มือถือได้

นายกรัฐมนตรีเธเรซา เมย์ ของอังกฤษ ระบุว่า ตำรวจกำลังสืบสวนเหตุรถตู้ขับชนคนในย่านฟินส์เบอรีทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บอีก 10 คน โดยจะประชุมฉุกเฉินกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ขณะที่ชายวัย 48 ปี ที่ถูกจับกุมหลังก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปตรวจสภาพจิตที่โรงพยาบาล หากมีการยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้าย จะนับเป็นเหตุก่อการร้ายในอังกฤษครั้งที่ 4 ในรอบ 4 เดือน

ประธานาธิบดีมุน แจอินของเกาหลีใต้ ประกาศจะยกเลิกโครงการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใหม่ทั้งหมดตามที่ได้รับปากไว้ขณะหาเสียงเลือกตั้ง และจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานปลอดภัยและมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะไม่ต่ออายุการใช้งานเตาปฏิกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจะยกเลิกการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษในอากาศ แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าจะทำให้ต้นทุนสาธารณูปโภคของประเทศสูงขึ้นมากเพราะถ่านหินผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าถึงร้อยละ 40 ของประเทศ

นายมิชาเอล ร็อธ รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเยอรมนี ยืนยันว่า สหภาพยุโรป หรือ อียู ไม่ต้องการลงโทษสหราชอาณาจักรที่ออกจากการเป็นสมาชิก แต่การออกจากสมาชิกอียูจะไม่เป็นผลดีทั้งกับสหราชอาณาจักรและสมาชิกที่เหลือ พร้อมระบุว่า อียูจะต้องหาทางรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกอียู 27อย่างแน่นอน 

View
29
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button