CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ภาคธุรกิจควรมีเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล เพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการและเสริมศักยภาพธุรกิจไทย
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 17:55 น.  โดย ภาวิณี ธรรมนนทิกุล ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

คุณอุษา เอี่ยมสุวรรณ ทีมข่าววิทยุจุฬาฯมีรายงาน

View
14
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button