CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า การลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV ของผู้ประกอบการ จะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นได้
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น.  โดย นันทพงศ์ ม่วงพิณ ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า หากต้องการให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นต้องแก้ปัญหา โดยผู้ประกอบการควรขยายการลงทุนธุรกิจในแถบประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศ CLMV กำลังเป็นเศรษฐกิจสูงเฉลี่ยร้อยละ 6-8 ต่อปี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทชั้นนำไทยได้พยายามมองหาทางการค้าและการลงทุนในประเทศและแถบเอเชีย สำหรับกลุ่มธุรกิจที่เป็นผู้โอบอุ้มตัวเลขของธุรกิจไทยในปีนี้ ยังคงเป็นธุรกิจประเภทการบริการและการท่องเที่ยว โดยรัฐต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและนักท่องเที่ยวในประเทศ ตลอดจนต้องวางรากฐานในการส่งเสริม กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในปีนี้เป็นมูลค่ากว่า 3,600 ล้านบาท ซึ่งช่วยสร้างเม็ดเงินในการหมุนเวียนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยกลุ่มธุรกิจสตาร์อัพที่มีศีกยภาพในการเติบโตได้ในอนาคต ต้องเน้นด้านการผลิตอาหาร การเกษตกร และด้านการท่องเที่ยว เพราะเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เข้มแข็งของประเทศไทยที่สามารถต่อยอดได้

View
18
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษา
Right Button