CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
กิจกรรมของสถานี (CU Radio Events & Activities)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ตาแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 - ตามประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตาแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประกาศเรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับกา...
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 - ประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 5
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว
ขอเชิญน้องๆ เยาวชน  อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อ กับ โครงการ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 - ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อ กับ โครงการ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จั...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 4
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา, โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพช...
โครงการตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 - ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อกับ โครงการตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา โครงการชั่งหัวมันตามพระ...
วิทยุจุฬาฯ เปิด Casting พิธีกรภาคสนาม รายการ Admissions ON AIR
วันที่ 30 เมษายน 2559 - โอกาสดีๆ สำหรับเด็ก ม.ปลาย มาถึงแล้ว !!
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมสนุกกับ VOA ในรายการเจาะข่าวเช้านี้ โครงการ 50 ปีวิทยุจุฬาฯ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจาก VOA โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่แจ้ง หรือติดต่อรับของรางวัล สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร.02-218-3973 ต่อ 101
ประกาศผลร่วมสนุกส่งภาพถ่าย “กิจกรรม 50 คำอวยพร 50ภาพถ่าย”
วันที่ 10 มกราคม 2559 - วิทยุจุฬาฯขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรม 50 ปีวิทยุจุฬาฯ กับ “กิจกรรม 50 คำอวยพร 50ภาพถ่าย” ซึ่งทีมงานได้คัดเลือกผู้โชคดีรับของที่ระลึกจากทางสถานีฯ สามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน ได้จากรูปภาพด้านล่าง และสำหร...
50 คำถาม ฟังดีๆ...มีรางวัล เพียงแค่ฟังรายการ 3 ช่วงเวลา ร่วมสนุกลุ้นรางวัลใหญ่
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 - เพียงฟังรายการของทางสถานี ใน 3 ช่วงเวลา 1) 8.00 น. ก่อนรายการชั่วโมงนักบริหาร 2) 13.00 น. ก่อนรายการเพลินเพลง 3) 19.30 น. ก่อนรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย แล้วร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลทาง 1) SMS พิมพ์ CU เว้นวรรค ส่งมาที่...
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม 50 คำอวยพร...50 ภาพถ่าย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 - 50 ปี วิทยุจุฬาฯ 50 คำอวยพร 50 ภาพถ่าย -> ส่งคำอวยพร SMS พิมพ์ CU เว้นวรรคและคำอวยพร มาที่ 4554523
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (80 ท่าน) !!! โครงการ 50 ปี วิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 - สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้อง กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ส่งกลับมาที่
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ** หากเลยกำหนดจะถือว่...
50 ปี วิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 - ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อกับ โครงการ 50 ปีวิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมา...
Left Button
รายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษา
Right Button