CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
กิจกรรมของสถานี (CU Radio Events & Activities)
ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อ กับ โครงการ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อ กับ โครงการ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว

ด้วยกติกาง่ายๆ เขียนความเรียง ความยาว 5 บรรทัดของกระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 หัวข้อ “ท่านได้ปฏิบัติตน ตามรอยพ่ออย่างไร”

เกณฑ์การตัดสิน

1. ใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายได้ชัดเจนเห็นภาพ

2. ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักของภาษาไทย ผลงานจะต้องไม่คัดลอกจากแหล่งอื่นใด

3. มีความยาวตามที่ได้กำหนดไว้

4. สามารถส่งผลงานได้ท่านละ 1 ผลงาน

** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ส่งผลงานพร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ โรงเรียน เบอร์ติดต่อ มาที่ :

1. ทางไปรษณีย์ : สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการตามรอยพ่อ) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2. E-mail : prcuradio@gmail.com

3. โทรสาร : 02-219-2007

หมดเขตส่งผลงาน 7 กรกฎาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม 02-2183973 ต่อ 101-103 หรือ 081-9897-956

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (80 ท่าน) วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทาง www.curadio.chula.ac.th และ www.facebook.com/curadio

Preview
1

Download ใบสมัครเข้าร่วม “โครงการตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5” : คลิกที่นี่

Download กำหนดการ “โครงการตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5” : คลิกที่นี่

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560)
View
1084
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5
Right Button