CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
กิจกรรมของสถานี (CU Radio Events & Activities)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (80 ท่าน) !!! โครงการ 50 ปี วิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้อง กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ส่งกลับมาที่
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ** หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ **

ช่องทางการส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

1. E-mail : prcuradio@gmail.com

2. โทรสาร : 0-2219-2007

สอบถามเพิ่มเติม 0-2218-3973 ต่อ 101-103 หรือ 081-989-7956

Preview
1
2
3
4
5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ 50 ปีวิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน : คลิกที่นี่

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 50 ปีวิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน : คลิกที่นี่

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558)
View
2155
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button