CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ติดต่อเรา (Contact Us)
CU Radio Map
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330, E-mail: curadio@chula.ac.th, http://www.curadio.chula.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสถานี
Call Center ติดต่อสอบถาม (ในเวลาราชการ)
ติดต่อ
0-2218-3970-4  ต่อ 0
Call Center ติดต่อสอบถาม (นอกเวลาราชการ)
ติดต่อ
0-2218-3975-7
โทรสาร (Fax) : งานพัฒนาตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ กิจกรรมสถานี
ติดต่อ
0-2219-2007
โทรสาร (Fax) : งานข่าว งานรายการ ประชาสัมพันธ์วิทยุ
ติดต่อ
0-2215-3321
โทรสาร (Fax) : งานบริหารทั่วไป บัญชี การเงิน จัดซื้อ
ติดต่อ
0-2218-3970  ต่อ 106
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
ผู้อำนวยการสถานี
ติดต่อ
0-2218-3970-4  ต่อ 109
ผู้จัดการสถานี
ติดต่อ
0-2218-3970-4  ต่อ 114
แผนกพัฒนาตลาด
ติดต่อ
0-2218-3970-4  ต่อ 101 - 104
แผนกบริหารทั่วไป
ติดต่อ
0-2218-3970-4  ต่อ 105 - 107
แผนกข่าว
ติดต่อ
0-2218-3970-4  ต่อ 121 - 124
แผนกรายการ
ติดต่อ
0-2218-3970-4  ต่อ 118 - 130
แผนกควบคุมการออกอากาศ
ติดต่อ
0-2218-3970-4  ต่อ 111 - 113
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ
0-2218-3970-4  ต่อ 127 - 128
ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ
แสดงความคิดเห็นในรายการผ่านโทรศัพท์
ติดต่อ
0-2218-3975-7
แสดงความคิดเห็นในรายการผ่านทาง SMS
ติดต่อ
พิมพ์ CU เว้นวรรค แล้วตามด้วยข้อความ ส่งมาที่ 4554523
แนะนำติชมและแสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-Mail
ติดต่อ
รับข่าวสารและแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook
ติดต่อ
รับข่าวสารและแสดงความคิดเห็นผ่าน Twitter
ติดต่อ
รับข่าวสารและแสดงความคิดเห็นผ่าน Instagram
ติดต่อ
รับข่าวสารและสื่อประเภท Video ผ่าน Youtube
ติดต่อ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาที
Right Button