ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ FM ชนิดระบายความร้อนด้วยของเหลว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ FM ชนิดระบายความร้อนด้วยของเหลว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

ระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ FM ชนิดระบายความร้อนด้วยของเหลว จำนวน 1 ชุด ผู้ที่เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดับเบิ้ลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,340,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ข่าวและประกาศล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง