CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการทางสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา

นิทรรศการทางสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา จัดแสดงที่บริเวณอาคารทับเกษตร ในนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นน...

นิทรรศการในพระเมรุมาศ

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธ...

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจพื้นที่การจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจพื้นที่การจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดการทดสอ...

พระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมศิลปากรยึดหลักแนวคิดในการออกแบบ โดยคำนึงถึงความสมพระเกียรติตามหลักโบราณร...

การเตรียมตัวของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การแต่งกายของประชาชนที่เข้าร่วมชมริ้วขวนพระบรมราชอิสสิรยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ตาแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตาแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําร...

Program Highlights
รายการ วิทยาสามนาที : เส้นใยนำแสง | Fiber Optics (ตอนที่ 2)
รายการ วิทยาสามนาที- 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21:30 น.
เส้นใยนำแสง | Fiber Optics (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
รายการ เจาะข่าวเช้านี้- 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:00 น.
ข่าวประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
รายการ สัตวแพทย์สนทนา : เนื้องอกและมะเร็งในแมว
รายการ สัตวแพทย์สนทนา- 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:05 น.
เนื้องอกและมะเร็งในแมว
ผู้ดำเนินรายการ ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ข่าวประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (เล่าข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ข่าวประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (Voice of America)
ผู้ดำเนินรายการ ทีมงาน VOA
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข้อเสนอแนะของหอการค้าไทยที่มีต่อรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
ข้อเสนอแนะของหอการค้าไทยที่มีต่อรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (วิเคราะห์เจาะลึก)
วิทยากรรับเชิญ กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รายการ วิทยาสามนาที : เส้นใยนำแสง | Fiber Optics (ตอนที่ 1)
เส้นใยนำแสง | Fiber Optics (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ คลินิก 101.5 : โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการ คลินิก 101.5 : ระบบประกันสุขภาพและการเข้าถึงยาราคาแพง
ระบบประกันสุขภาพและการเข้าถึงยาราคาแพง (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.ภญ.ร.ต.ท.หญิง ดร.ภูรี อนันตโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
ผู้สอน : ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนาเอกสาร : -
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
ผู้สอน : อ.สันติวัฒน์ จันทร์ใดเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้สอน : อ.ศรัณย์พร ยินดีสุขเอกสาร : Download
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button