CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 5 กันยายน 2558
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชา...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (80 ท่าน) !!! โครงการ 50 ปี วิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้อง กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ส่งกลับมาที่
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทย...

50 ปี วิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อกับ โครงการ 50 ปีวิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 (ไม่...

Program Highlights
รายการ วิทยาสามนาที : เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวบุคคล หรือ Biometrics Technology (ตอนที่ 7)
รายการ วิทยาสามนาที- 5 กันยายน 2558 เวลา 21:30 น.
เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวบุคคล หรือ Biometrics Technology (ตอนที่ 7)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ พูดจาประสาช่าง :
รายการ พูดจาประสาช่าง- 6 กันยายน 2558 เวลา 08:05 น.
"ค่ายยุววิศวกรบพิธ" คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
วิทยากรรับเชิญ นายคณิต สุขจิตต์นิตยกาล นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกร...
รายการ ไทยศึกษา : การเดินทางของ
รายการ ไทยศึกษา- 6 กันยายน 2558 เวลา 10:05 น.
การเดินทางของ "ข้าวมันไก่" ในวัฒนธรรมอาหารไทย
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ วิทยาสามนาที : เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวบุคคล หรือ Biometrics Technology (ตอนที่ 6)
เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวบุคคล หรือ Biometrics Technology (ตอนที่ 6)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : หุ่นยนต์จ่ายยา
หุ่นยนต์จ่ายยา
วิทยากรรับเชิญ ดร.ปราการเกียรติ ยังคง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพร...
รายการ คลินิก 101.5 : การผ่าตัดต้อกระจก
การผ่าตัดต้อกระจก (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการ คลินิก 101.5 : การคัดกรองความดัน เบาหวาน และการรักษา
การคัดกรองความดัน เบาหวาน และการรักษา (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว...
รายการ คลินิก 101.5 : เบต้าแคโรทีน
เบต้าแคโรทีน (ของฝากสุขภาพ)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - ฟังก์ชันเอ็กโปเนนเชียล
ฟังก์ชันเอ็กโปเนนเชียล
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ตอนที่ 3
อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ตอนที่ 3
ผู้สอน : ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การอธิบาย การบรรยาย และการพรรณนา ตอนที่ 1
การอธิบาย การบรรยาย และการพรรณนา ตอนที่ 1
ผู้สอน : ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์เอกสาร : Download
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเสรีของผู้บริโภครายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการEcon Digestรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์ข่าว CU FM Newsรายการสาระสถาปัตย์รายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button