CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 เมษายน 2557
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
สรุปสถิติอุบัติเหตุทั้ง 7 วันช่วงสงกรานต์ปี 2557

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 และสรุปสถิติอุบัติเหตุทั้...

บขส. สั่งเพิ่มเที่ยวรถ และประกาศมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางในช่วงสงกรานต์นี้

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ขนส่ง จำกัด แถลงข่าวภายในหลังการประชุมแผนปฏิบัติการเดินรถในช่วงวันหยุด เทศกาลสงกรานต์ คาดว่า จะมีผู้โดยสารทยอยเ...

เสวนาปฏิรูปการป้องกันปราบปราม คอร์รัปชั่น...อย่างเห็นผลและยั่งยืน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทยจัดเสวนาเรื่อง ปฏิรูปการป้องกันปราบปราม คอร์รัปชั่น...อย่างเห็นผลและยั่งยืน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการร่างแผนแ...

Program Highlights รายการพิเศษ
รายการวิทยาสามนาที : อันตรายของแสงอาทิตย์ที่มีต่อผิวหนังและดวงตา (ตอนที่ 4)
รายการวิทยาสามนาที- 23 เมษายน 2557 เวลา 21:30 น.
อันตรายของแสงอาทิตย์ที่มีต่อผิวหนังและดวงตา (ตอนที่ 4)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ : การสื่อสารในครอบครัว (ตอนที่ 4)
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ- 24 เมษายน 2557 เวลา 09:55 น.
การสื่อสารในครอบครัว (ตอนที่ 4)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
รายการสัตวแพทย์สนทนา : การประเมินความเสี่ยงทางจุลินทรีย์ของน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตภาคกลาง
รายการสัตวแพทย์สนทนา- 26 เมษายน 2557 เวลา 09:05 น.
การประเมินความเสี่ยงทางจุลินทรีย์ของน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตภาคกลาง
วิทยากรรับเชิญ รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์...
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์ สารคดีความรู้
รายการคลินิก 101.5 : เตือนระวังผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
เตือนระวังผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการคลินิก 101.5 : พฤติกรรมการบริโภคเค็ม
พฤติกรรมการบริโภคเค็ม (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุรแ...
รายการคลินิก 101.5 : การตรวจสุขภาพประจำปีควรเริ่มตั้งแต่อายุเท่าใด
การตรวจสุขภาพประจำปีควรเริ่มตั้งแต่อายุเท่าใด (สุขภาพดีสร้างได้)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
รายการคลินิก 101.5 : ท้องมาน
ท้องมาน (คำนี้ต้องขยาย)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ : การสื่อสารในครอบครัว (ตอนที่ 3)
การสื่อสารในครอบครัว (ตอนที่ 3)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
รายการเจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 23 เมษายน 2557
ข่าวประจำวันที่ 23 เมษายน 2557 (เล่าข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
รายการเจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 23 เมษายน 2557
ข่าวประจำวันที่ 23 เมษายน 2557 (Voice of America)
ผู้ดำเนินรายการ ทีมงาน VOA
รายการเจาะข่าวเช้านี้ : ท่าทีและจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ต่อการประชุมพรรคการเมือง
ท่าทีและจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ต่อการประชุมพรรคการเมือง (วิเคราะห์เจาะลึก)
วิทยากรรับเชิญ คุณชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Ed News รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair สรุปเข้มย้อนหลัง
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - วิเคราะห์ข้อสอบ (PAT) ตอนที่ 11
วิเคราะห์ข้อสอบ (PAT) ตอนที่ 11
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - วิเคราะห์ข้อสอบ (PAT) ตอนที่ 10
วิเคราะห์ข้อสอบ (PAT) ตอนที่ 10
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - วิเคราะห์ข้อสอบ (PAT) ตอนที่ 9
วิเคราะห์ข้อสอบ (PAT) ตอนที่ 9
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
กิจกรรมของสถานี ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านข่าว CU FM Newsรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการสาระสถาปัตย์รายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเสรีของผู้บริโภค
Right Button