CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
รู้ทันโรคแอนแทรกซ์ กับอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรคแอนแทรกซ์เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในสัตว์ ซึ่งสามารถติดต่อสู่คนได้หากไปสัมผัส สูดดมเชื้อ หรือนำมาปรุงอาหารโดยไม่ถูกสุขลักษณะ หากเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์...

รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

นวัตกรรมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานครั้งแรกในประเทศไทย กับ CU Toyota Ha:Mo ที่ใช้โดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการคณาจารย์ นิสิต บุคคลากรจุฬ...

นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัว "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ" ก้าวสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของเมืองไทย ที่จะดูแลและป้องกัน ทำให้สุข...

งานประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต และเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD ครั้งที่ 4 ภายใต้แ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ตาแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตาแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําร...

Program Highlights
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
รายการ เจาะข่าวเช้านี้- 15 ธันวาคม 2560 เวลา 06:00 น.
ข่าวประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ ภาวิณี โตตะเคียน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : กระบวนทัศน์ของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิง
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย- 15 ธันวาคม 2560 เวลา 16:05 น.
กระบวนทัศน์ของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิง
วิทยากรรับเชิญ รศ.อภิญญา เวชยชัย นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
รายการ วิทยาสามนาที : อุกกาบาต ดาวตก ฝนดาวตก (ตอนที่ 6)
รายการ วิทยาสามนาที- 15 ธันวาคม 2560 เวลา 21:30 น.
อุกกาบาต ดาวตก ฝนดาวตก (ตอนที่ 6)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ วิทยาสามนาที : อุกกาบาต ดาวตก ฝนดาวตก (ตอนที่ 5)
อุกกาบาต ดาวตก ฝนดาวตก (ตอนที่ 5)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : UN Forum on Business and Human Rights ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
UN Forum on Business and Human Rights ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
วิทยากรรับเชิญ ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายการ คลินิก 101.5 : ปัญหาฟันเกิน
ปัญหาฟันเกิน (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการ คลินิก 101.5 : ขาวใสแบบเร่งด่วน
ขาวใสแบบเร่งด่วน (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
ผู้สอน : ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนาเอกสาร : -
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
ผู้สอน : อ.สันติวัฒน์ จันทร์ใดเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้สอน : อ.ศรัณย์พร ยินดีสุขเอกสาร : Download
Left Button
รายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5
Right Button