CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 เมษายน 2557
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
สรุปสถิติอุบัติเหตุทั้ง 7 วันช่วงสงกรานต์ปี 2557

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 และสรุปสถิติอุบัติเหตุทั้...

บขส. สั่งเพิ่มเที่ยวรถ และประกาศมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางในช่วงสงกรานต์นี้

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ขนส่ง จำกัด แถลงข่าวภายในหลังการประชุมแผนปฏิบัติการเดินรถในช่วงวันหยุด เทศกาลสงกรานต์ คาดว่า จะมีผู้โดยสารทยอยเ...

เสวนาปฏิรูปการป้องกันปราบปราม คอร์รัปชั่น...อย่างเห็นผลและยั่งยืน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทยจัดเสวนาเรื่อง ปฏิรูปการป้องกันปราบปราม คอร์รัปชั่น...อย่างเห็นผลและยั่งยืน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการร่างแผนแ...

Program Highlights รายการพิเศษ
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ : การสื่อสารในครอบครัว (ตอนที่ 1)
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ- 21 เมษายน 2557 เวลา 09:55 น.
การสื่อสารในครอบครัว (ตอนที่ 1)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
รายการสัตวแพทย์สนทนา : การประเมินความเสี่ยงทางจุลินทรีย์ของน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตภาคกลาง
รายการสัตวแพทย์สนทนา- 26 เมษายน 2557 เวลา 09:05 น.
การประเมินความเสี่ยงทางจุลินทรีย์ของน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตภาคกลาง
วิทยากรรับเชิญ รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์...
รายการอังกฤษอินสไตล์ : (English for AEC) บทสนทนาของคนประกอบอาชีพสถาปนิก
รายการอังกฤษอินสไตล์- 26 เมษายน 2557 เวลา 13:05 น.
(English for AEC) บทสนทนาของคนประกอบอาชีพสถาปนิก
ผู้ดำเนินรายการ อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์ สารคดีความรู้
รายการวิทยาสามนาที : ปรากฏการณ์ดาวอังคารใกล้โลก (ตอนที่ 7)
ปรากฏการณ์ดาวอังคารใกล้โลก (ตอนที่ 7)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการเสรีของผู้บริโภค : เลือกซื้อรถมือสองอย่างไรให้ได้คุณภาพ
เลือกซื้อรถมือสองอย่างไรให้ได้คุณภาพ (ความรู้เพื่อผู้บริโภค)
วิทยากรรับเชิญ อ.ชินเทพ เพ็ญชาติ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
รายการเสรีของผู้บริโภค : ปอดบวมในเด็ก ภัยร้ายต้องระวัง
ปอดบวมในเด็ก ภัยร้ายต้องระวัง (รู้ทันกันภัย)
ผู้ดำเนินรายการ กนกวรรณ จักรวิเชียร
รายการคลินิก 101.5 : อาหารกับพลังงาน
อาหารกับพลังงาน (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการคลินิก 101.5 : โรคกรดไหลย้อน
โรคกรดไหลย้อน (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ อ.ภก.พัฒนชัย ลิมปิกิรติ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
รายการคลินิก 101.5 : โรค SLE เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ จริงหรือไม่
โรค SLE เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ จริงหรือไม่ (สุขภาพดีสร้างได้)
วิทยากรรับเชิญ นพ.สูงชัย อังธารารักษ์ อายุรแพทย์โรคข้อ โรงพยาบาลราชวิถี
รายการคลินิก 101.5 : น้ำคาวปลา
น้ำคาวปลา (คำนี้ต้องขยาย)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Ed News รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair สรุปเข้มย้อนหลัง
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - วิเคราะห์ข้อสอบ (PAT) ตอนที่ 11
วิเคราะห์ข้อสอบ (PAT) ตอนที่ 11
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - วิเคราะห์ข้อสอบ (PAT) ตอนที่ 10
วิเคราะห์ข้อสอบ (PAT) ตอนที่ 10
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - วิเคราะห์ข้อสอบ (PAT) ตอนที่ 9
วิเคราะห์ข้อสอบ (PAT) ตอนที่ 9
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
กิจกรรมของสถานี ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสาระสถาปัตย์รายการเสรีของผู้บริโภครายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีข่าว CU FM Newsรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button