CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล คุณค่า หรือพิษภัย

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาเรื่อง “โฆษณาอาหา...

สช. ชวนปฏิรูประบบสุขภาพบนวิถีความปรองดอง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. แถลงข่าว “สช.ชวนปฏิรูประบบสุขภาพ บนวิถีความปรองดอง” เพื่อเสนอแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพไทยตามมติสมัชชาสุขภ...

มหกรรมอาหารและสุขภาพ วิถีไท ครั้งที่ 1 กินเปลี่ยนโลก กินเปลี่ยนร่าง กินเปลี่ยนรส

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมอาหารและสุขภาพ วิถีไท ครั้งที่ 1 เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมารับประทานอาหารที่ดีต...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เพื่อให้บริการเผยแพร่รายการด้านภาพ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการเผยแพร่รายก...

งานจุฬาฯอาสาช่วยกาชาด ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ 14 - 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 - 21.00 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...

สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดค่ายเยาวชน “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” หวังปลูกจิตสำนึกเด็กไทยใช้ชีวิตตามวิถีคำพ่อสอน

เมื่อเร็วๆนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM.101.5MHz. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ณ โครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ภายใต้ชื่อโครงการ “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียน...

Program Highlights
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ : ความสุขของแม่ (ตอนที่ 5)
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ- 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:55 น.
ความสุขของแม่ (ตอนที่ 5)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
รายการหยิบมาถก ยกมาคุย : คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายการหยิบมาถก ยกมาคุย- 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:05 น.
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
วิทยากรรับเชิญ รศ.จุมพล รอดคำดี กรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุจุฬาฯ
รายการวิทยาสามนาที : ครบรอบ 45 ปี ยานอะพอลโล 11 ลงสู่ดวงจันทร์ (ตอนที่ 6)
รายการวิทยาสามนาที- 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 21:30 น.
ครบรอบ 45 ปี ยานอะพอลโล 11 ลงสู่ดวงจันทร์ (ตอนที่ 6)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการวิทยาสามนาที : ครบรอบ 45 ปี ยานอะพอลโล 11 ลงสู่ดวงจันทร์ (ตอนที่ 5)
ครบรอบ 45 ปี ยานอะพอลโล 11 ลงสู่ดวงจันทร์ (ตอนที่ 5)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการหยิบมาถก ยกมาคุย : ความสำคัญของเดือนรอมฎอน
ความสำคัญของเดือนรอมฎอน
วิทยากรรับเชิญ คุณอนุสรณ์ องอาจ อิหม่ามมัสยิดบางอุทิศ กรุงเทพฯ
รายการคลินิก 101.5 : ไวรัสตับอักเสบบี
ไวรัสตับอักเสบบี (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการคลินิก 101.5 : วิธีปฏิบัติของผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
วิธีปฏิบัติของผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
รายการคลินิก 101.5 : สาเหตุของท้องเสีย
สาเหตุของท้องเสีย (สุขภาพดีสร้างได้)
วิทยากรรับเชิญ อ.ภก.พัฒนชัย ลิมปิกิรติ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
รายการคลินิก 101.5 : บาดทะยัก
บาดทะยัก (คำนี้ต้องขยาย)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - คำประสม
คำประสม
ผู้สอน : อ.สุพัตรา อุตมังเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - Reading Comprehension (ชุดที่ 3) ตอนที่ 2
Reading Comprehension (ชุดที่ 3) ตอนที่ 2
ผู้สอน : อ.พันตรี ดร.ราเชน มีศรีเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - รัฐศาสตร์และกฏหมาย
รัฐศาสตร์และกฏหมาย
ผู้สอน : อ.สิริภัทร ชื่นค้าเอกสาร : Download
Left Button
รายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสาระสถาปัตย์รายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างข่าว CU FM Newsรายการวิทยาสามนาทีรายการเสรีของผู้บริโภครายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button