CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2558
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชา...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (80 ท่าน) !!! โครงการ 50 ปี วิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้อง กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ส่งกลับมาที่
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทย...

50 ปี วิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อกับ โครงการ 50 ปีวิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 (ไม่...

Program Highlights
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ : การใช้โซเชียลมีเดียอย่างฉลาด (ตอนที่ 1)
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ- 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:55 น.
การใช้โซเชียลมีเดียอย่างฉลาด (ตอนที่ 1)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มห...
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : กฎหมายคู่ชีวิต: ความจริงหรือความฝัน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย- 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:05 น.
กฎหมายคู่ชีวิต: ความจริงหรือความฝัน
วิทยากรรับเชิญ คุณนัยนา สุภาพึ่ง กรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่า...
รายการ สัตวแพทย์สนทนา : โรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อซาลโมเนลลา (ตอนที่ 2)
รายการ สัตวแพทย์สนทนา- 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:05 น.
โรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อซาลโมเนลลา (ตอนที่ 2)
วิทยากรรับเชิญ รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์...
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ วิทยาสามนาที : ปรากฏการณ์เอลนีโญ (ตอนที่ 7)
ปรากฏการณ์เอลนีโญ (ตอนที่ 7)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : โภชนาการและการใส่ใจสุขภาพของคนยุคปัจจุบัน: แค่กระแสหรือได้ประโยชน์จริง
โภชนาการและการใส่ใจสุขภาพของคนยุคปัจจุบัน: แค่กระแสหรือได้ประโยชน์จริง
วิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายการ คลินิก 101.5 : ร้อยโรคในช่องปาก
ร้อยโรคในช่องปาก (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการ คลินิก 101.5 : ข้อเท็จจริงจากยาไอบูโปรเฟน (Ibuprofen)
ข้อเท็จจริงจากยาไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ ภก.ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ คลินิก 101.5 : กินอาหารอย่างไรให้ได้ประโยชน์
กินอาหารอย่างไรให้ได้ประโยชน์ (ของฝากสุขภาพ)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 3
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 3
ผู้สอน : รศ.พเยาว์ ยินดีสุขเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - เซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ตอนที่ 2
เซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ตอนที่ 2
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - -
-
ผู้สอน : ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศเอกสาร : Download
Left Button
รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเสรีของผู้บริโภครายการEcon Digestรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์ข่าว CU FM Newsรายการไทยศึกษารายการสาระสถาปัตย์
Right Button