CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชา...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําร...

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน  อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อ กับ โครงการ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อ กับ โครงการ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 (ไม่เสียค่าใช้จ่า...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา, โครงการชั่งห...

Program Highlights
รายการ สัตวแพทย์สนทนา : ตอบปัญหาน่ารู้จากทางบ้าน
รายการ สัตวแพทย์สนทนา- 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:05 น.
ตอบปัญหาน่ารู้จากทางบ้าน
ผู้ดำเนินรายการ รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
รายการ ฮ.นกฮูก นักอ่าน : หนังสือ รูปแบบการเรียนการสอน ทางเลือกที่หลากหลาย
รายการ ฮ.นกฮูก นักอ่าน- 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:30 น.
หนังสือ รูปแบบการเรียนการสอน ทางเลือกที่หลากหลาย (นกฮูกชวนคุย)
วิทยากรรับเชิญ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ผู้เขียน
รายการ ฮ.นกฮูก นักอ่าน : 1. หนังสือ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 2. หนังสือ สำนวนอังกฤษและสำนวนไทย ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน
รายการ ฮ.นกฮูก นักอ่าน- 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:30 น.
1. หนังสือ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 2. ... (นกฮูกบอกกล่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รายการ อังกฤษอินสไตล์ : Art & Life
รายการ อังกฤษอินสไตล์- 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:05 น.
Art & Life
ผู้ดำเนินรายการ อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ วิทยาสามนาที : กลิ่น สัมผัสมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต  (ตอนที่ 6)
กลิ่น สัมผัสมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต (ตอนที่ 6)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : เมื่อหิ้งน้ำแข็งหลุดจากขั้วโลกใต้
เมื่อหิ้งน้ำแข็งหลุดจากขั้วโลกใต้
วิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ข่าวประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (เล่าข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ข่าวประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (Voice of America)
ผู้ดำเนินรายการ ทีมงาน VOA
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : การห้ามผู้บริหารโรงเรียนดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในโรงเรียน
การห้ามผู้บริหารโรงเรียนดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในโรงเรียน (วิเคราะห์เจาะลึก)
วิทยากรรับเชิญ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
ผู้สอน : ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนาเอกสาร : -
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
ผู้สอน : อ.สันติวัฒน์ จันทร์ใดเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้สอน : อ.ศรัณย์พร ยินดีสุขเอกสาร : Download
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษา
Right Button