CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
งานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในการจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day ที่จัดข...

เสวนาเรื่อง “โรคจิตเภท อยู่ร่วมกันได้”

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนาเรื่อง “โรคจิตเภท อยู่ร่วมกันได้” เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคมของทุกปี เพื่อกระตุ้นให้สังคมเข้าใจผู้ป่วยโรคจิตเภทแล...

เสวนาเรื่อง ปรับมุมมอง ส่องกลยุทธ์ธุรกิจยุคปฏิรูป

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวในการเสวนาเรื่อง “ปรับมุมมอง ส่องกลยุทธ์ธุรกิจยุคปฏิรูป” โดยกล่าวว่า โดยพื้นฐาน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เพื่อให้บริการเผยแพร่รายการด้านภาพ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการเผยแพร่รายก...

งานจุฬาฯอาสาช่วยกาชาด ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ 14 - 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 - 21.00 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...

สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดค่ายเยาวชน “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” หวังปลูกจิตสำนึกเด็กไทยใช้ชีวิตตามวิถีคำพ่อสอน

เมื่อเร็วๆนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM.101.5MHz. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ณ โครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ภายใต้ชื่อโครงการ “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียน...

Program Highlights
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ : การจัดการความขัดแย้ง (ตอนที่ 5)
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ- 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09:55 น.
การจัดการความขัดแย้ง (ตอนที่ 5)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการหยิบมาถก ยกมาคุย : ความเชื่อผ่านพิธีกรรม
รายการหยิบมาถก ยกมาคุย- 24 ตุลาคม 2557 เวลา 16:05 น.
ความเชื่อผ่านพิธีกรรม
วิทยากรรับเชิญ รศ.จุมพล รอดคำดี กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการวิทยาสามนาที : ปรากฏการณ์ดาวหางเฉียดใกล้ดาวอังคาร (ตอนที่ 6)
รายการวิทยาสามนาที- 24 ตุลาคม 2557 เวลา 21:30 น.
ปรากฏการณ์ดาวหางเฉียดใกล้ดาวอังคาร (ตอนที่ 6)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการวิทยาสามนาที : ปรากฏการณ์ดาวหางเฉียดใกล้ดาวอังคาร (ตอนที่ 5)
ปรากฏการณ์ดาวหางเฉียดใกล้ดาวอังคาร (ตอนที่ 5)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการหยิบมาถก ยกมาคุย : สมเด็จพระปิยมหาราชกับจุดเปลี่ยนผ่านประเทศสู่การพัฒนา
สมเด็จพระปิยมหาราชกับจุดเปลี่ยนผ่านประเทศสู่การพัฒนา
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการคลินิก 101.5 : การทำคีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy)
การทำคีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) (ฝากวันละข่าว)
วิทยากรรับเชิญ คุณสุวรรณ ฐิติวราภรณ์ พยาบาลประจำหน่วยคีเลชั่นบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมรา...
รายการคลินิก 101.5 : ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ
ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ คุณคนาง เดิมธรณินทร์ นักแก้ไขการได้ยินหรือนักโสตสัมผัสวิทยา ศูนย์บริการเครื...
รายการคลินิก 101.5 : เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
เยื่อหุ้มปอดอักเสบ (คำนี้ต้องขยาย)
ผู้ดำเนินรายการ ปริณุต ไชยนิชย์
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การโน้มน้าวใจ
การโน้มน้าวใจ
ผู้สอน : ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - ภูมิศาสตร์ประเทศไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตอนที่ 1
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตอนที่ 1
ผู้สอน : อ.ปรารถนา เกษน้อยเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - Reading Comprehension (ชุดที่ 5) ตอนที่ 1
Reading Comprehension (ชุดที่ 5) ตอนที่ 1
ผู้สอน : อ.พันตรี ดร.ราเชน มีศรีเอกสาร : Download
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการเสรีของผู้บริโภครายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการBiz Inspiredรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสาระสถาปัตย์รายการคลินิก 101.5ข่าว CU FM Newsรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาที
Right Button