CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 1 สิงหาคม 2558
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชา...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (80 ท่าน) !!! โครงการ 50 ปี วิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้อง กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ส่งกลับมาที่
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทย...

50 ปี วิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อกับ โครงการ 50 ปีวิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 (ไม่...

Program Highlights
รายการ พูดจาประสาช่าง : วิกฤตน้ำแล้ง (ตอนที่ 4)
รายการ พูดจาประสาช่าง- 2 สิงหาคม 2558 เวลา 08:05 น.
วิกฤตน้ำแล้ง (ตอนที่ 4)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา อ.ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี และ อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินน...
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ : สุขภาพจิตแม่ช่วงตั้งครรภ์ (ตอนที่ 1)
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ- 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09:55 น.
สุขภาพจิตแม่ช่วงตั้งครรภ์ (ตอนที่ 1)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...
รายการ สัตวแพทย์สนทนา : การเลี้ยงปลาสวยงาม
รายการ สัตวแพทย์สนทนา- 8 สิงหาคม 2558 เวลา 09:05 น.
การเลี้ยงปลาสวยงาม
วิทยากรรับเชิญ รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุ...
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ วิทยาสามนาที : ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (ตอนที่ 7)
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (ตอนที่ 7)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานข่าว
การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานข่าว
วิทยากรรับเชิญ อ.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ : พฤติกรรมการจราจร (ตอนที่ 5)
พฤติกรรมการจราจร (ตอนที่ 5)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มห...
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา พฤติกรรมการจราจร (ตอนที่ 5) - เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 1
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 1
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - สารละลาย ตอนที่ 2
สารละลาย ตอนที่ 2
ผู้สอน : ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - ภาษากับเหตุผล
ภาษากับเหตุผล
ผู้สอน : ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์เอกสาร : Download
Left Button
รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการสาระสถาปัตย์รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านข่าว CU FM Newsรายการเสรีของผู้บริโภครายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการEcon Digest
Right Button