CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
สรุปเข้ม 12
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชา...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมสนุกกับ VOA ในรายการเจาะข่าวเช้านี้ โครงการ 50 ปีวิทยุจุฬาฯ

ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจาก VOA โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่แจ้ง หรือติดต่อรับของรางวัล สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร.02-218...

ประกาศผลร่วมสนุกส่งภาพถ่าย “กิจกรรม 50 คำอวยพร 50ภาพถ่าย”

วิทยุจุฬาฯขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรม 50 ปีวิทยุจุฬาฯ กับ “กิจกรรม 50 คำอวยพร 50ภาพถ่าย” ซึ่งทีมงานได้คัดเลือกผู้โชคดีรับของที่ระลึกจากทางสถานีฯ สามารถด...

50 คำถาม ฟังดีๆ...มีรางวัล เพียงแค่ฟังรายการ 3 ช่วงเวลา ร่วมสนุกลุ้นรางวัลใหญ่

เพียงฟังรายการของทางสถานี ใน 3 ช่วงเวลา 1) 8.00 น. ก่อนรายการชั่วโมงนักบริหาร 2) 13.00 น. ก่อนรายการเพลินเพลง 3) 19.30 น. ก่อนรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย แ...

Program Highlights
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ : การเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษ (ตอนที่ 1)
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ- 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:55 น.
การเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษ (ตอนที่ 1)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.นิรมล ชยุตสาหกิจ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย- 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:05 น.
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค
วิทยากรรับเชิญ คุณสุนี ไชยรส กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชุดที่ 1
รายการ อังกฤษอินสไตล์ : คำบอกรัก
รายการ อังกฤษอินสไตล์- 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:05 น.
คำบอกรัก
ผู้ดำเนินรายการ อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ วิทยาสามนาที : การค้นพบ “ดาวเคราะห์เก้า” ในระบบสุริยะ (ตอนที่ 7)
การค้นพบ “ดาวเคราะห์เก้า” ในระบบสุริยะ (ตอนที่ 7)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ คลินิก 101.5 : ปัญหาทอนซิลอักเสบ
ปัญหาทอนซิลอักเสบ (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการ คลินิก 101.5 : การให้วัคซีนในเด็ก
การให้วัคซีนในเด็ก (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ คลินิก 101.5 : ปัญหาทางอารมณ์เมื่ออดนอน
ปัญหาทางอารมณ์เมื่ออดนอน (ของฝากสุขภาพ)
ผู้ดำเนินรายการ ณัชชา วสุอนันต์กุล
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ : การปรับสมดุลระหว่างการทำงานและการดูแลครอบครัวสำหรับ working mom (ตอนที่ 5)
การปรับสมดุลระหว่างการทำงานและการดูแลครอบครัวสำหรับ working mom (ตอนที่ 5)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา การปรับสมดุลระหว่างการทำงานและการดูแลครอบครัวสำหรับ working mom (ตอนที่ 5) - การสืบพันธ์ ตอนที่ 2
การสืบพันธ์ ตอนที่ 2
ผู้สอน : รศ.สีมา ชัยสวัสดิ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - ตัวอย่างข้อสอบ O-Net เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน ตอนที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบ O-Net เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน ตอนที่ 2
ผู้สอน : อ.อมรรัตน์ บุบผโชติเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - ตัวอย่างข้อสอบ O-Net เรื่องเคมี
ตัวอย่างข้อสอบ O-Net เรื่องเคมี
ผู้สอน : รัฏฏิกา ตั้งพุทธิพงศ์เอกสาร : Download
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสาระสถาปัตย์รายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการEcon Digestข่าว CU FM Newsรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการเสรีของผู้บริโภครายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5
Right Button