CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 กันยายน 2557
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
โครงการประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมีมาตรฐานอุตสาหกรรม

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมีมาตรฐานอุตสาหกรรม” ว่า โครงการนี้เป็นการดำเนินงานตา...

ทางออกประมงไทย เมื่อมนุษย์และทะเลถูกกระทำ

สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง “ทางออกประมงไทย เมื่อมนุษย์และทะเลถูกกระทำ” โดยนายบรรจง นะแส นายกส...

เวทีวิจัยจุฬาฯ เพื่อพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “เวทีวิจัยจุฬาฯ เพื่อพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1” เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้รูปแบบของการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ให...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เพื่อให้บริการเผยแพร่รายการด้านภาพ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการเผยแพร่รายก...

งานจุฬาฯอาสาช่วยกาชาด ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ 14 - 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 - 21.00 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...

สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดค่ายเยาวชน “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” หวังปลูกจิตสำนึกเด็กไทยใช้ชีวิตตามวิถีคำพ่อสอน

เมื่อเร็วๆนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM.101.5MHz. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ณ โครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ภายใต้ชื่อโครงการ “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียน...

Program Highlights
รายการวิทยาสามนาที : ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (ตอนที่ 2)
รายการวิทยาสามนาที- 15 กันยายน 2557 เวลา 21:30 น.
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ : เซลฟี่ (ตอนที่ 2)
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ- 16 กันยายน 2557 เวลา 09:55 น.
เซลฟี่ (ตอนที่ 2)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มห...
รายการสัตวแพทย์สนทนา : องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ OIE) กับบทบาทในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์
รายการสัตวแพทย์สนทนา- 20 กันยายน 2557 เวลา 09:05 น.
องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ OIE) กับบทบาทใ...
วิทยากรรับเชิญ รศ.น.สพ.ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬา...
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการคลินิก 101.5 : โรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการคลินิก 101.5 : รังสีเทคนิค
รังสีเทคนิค (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.ปิยนาถ เพชรจันทร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการคลินิก 101.5 : กล่องเสียง
กล่องเสียง (คำนี้ต้องขยาย)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ : เซลฟี่ (ตอนที่ 1)
เซลฟี่ (ตอนที่ 1)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มห...
รายการBiz Inspire : ตู้ผักสลัดหยอดเหรียญ
ตู้ผักสลัดหยอดเหรียญ (Showcase เผยกลยุทธ์นักคิด สร้างธุรกิจทำเงิน)
วิทยากรรับเชิญ คุณธนัตศ์นันท์ ลีอำนวยโชค เจ้าของตู้ผักสลัดหยอดเหรียญ และ เจ้าของฟาร์ม K Or...
รายการBiz Inspire : วิธีชำระค่าหุ้น
วิธีชำระค่าหุ้น (Money Tips)
ผู้ดำเนินรายการ ปริณุต ไชยนิชย์
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การเคลื่อนที่เชิงมุมในระนาบ
การเคลื่อนที่เชิงมุมในระนาบ
ผู้สอน : อ.สุรสิงห์ นิรชรเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - สารและสมบัติของสาร ตอนที่ 6
สารและสมบัติของสาร ตอนที่ 6
ผู้สอน : รศ.พเยาว์ ยินดีสุขเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างข่าว CU FM Newsรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเสรีของผู้บริโภครายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการBiz Inspireรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการสาระสถาปัตย์
Right Button