CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 สิงหาคม 2557
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
ราคาน้ำมันและก๊าซภาคขนส่ง...ความสมดุลอยู่ที่ไหน

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอข้อมูลทางวิชาการเรื่อง “ราคาน้ำมันแ...

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557 โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ...

TRF Forum เรื่อง ระบบประกันภัยนาข้าวไทย สถานะ ความก้าวหน้า และประเด็นเชิงนโยบาย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. จัดเสวนา TRF Forum เรื่อง ระบบประกันภัยนาข้าวไทย สถานะ ความก้าวหน้า และประเด็นเชิงนโยบาย โดย รศ. ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ น...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เพื่อให้บริการเผยแพร่รายการด้านภาพ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการเผยแพร่รายก...

งานจุฬาฯอาสาช่วยกาชาด ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ 14 - 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 - 21.00 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...

สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดค่ายเยาวชน “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” หวังปลูกจิตสำนึกเด็กไทยใช้ชีวิตตามวิถีคำพ่อสอน

เมื่อเร็วๆนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM.101.5MHz. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ณ โครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ภายใต้ชื่อโครงการ “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียน...

Program Highlights
รายการวิทยาสามนาที : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ตอนที่ 7)
รายการวิทยาสามนาที- 23 สิงหาคม 2557 เวลา 21:30 น.
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ตอน...
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการไทยศึกษา : ตามรอย 4 ราชธานีโบราณของพม่า ณ ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี
รายการไทยศึกษา- 24 สิงหาคม 2557 เวลา 10:05 น.
ตามรอย 4 ราชธานีโบราณของพม่า ณ ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการนิติมิติ : ความรับผิดทางกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน: กรณีตำรวจใช้ปืนยิงรถยนต์เพื่อสกัดจับโดยสำคัญผิด
รายการนิติมิติ- 24 สิงหาคม 2557 เวลา 11:05 น.
ความรับผิดทางกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน: กรณีตำรวจใช้ปืนยิงรถยนต์เ...
วิทยากรรับเชิญ อ.ณัฏฐพร รอดเจริญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการวิทยาสามนาที : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ตอนที่ 6)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ตอน...
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการหยิบมาถก ยกมาคุย : สมาร์ทโฟน อุปกรณ์เปลี่ยนชีวิต
สมาร์ทโฟน อุปกรณ์เปลี่ยนชีวิต
วิทยากรรับเชิญ รศ.จุมพล รอดคำดี กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการเสรีของผู้บริโภค : กิจกรรม Ice Bucket Challenge
กิจกรรม Ice Bucket Challenge (ความรู้เพื่อผู้บริโภค)
วิทยากรรับเชิญ คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
รายการเสรีของผู้บริโภค : ดูแลตัวเองให้ห่างไกลหวัด
ดูแลตัวเองให้ห่างไกลหวัด (รู้ทันกันภัย)
ผู้ดำเนินรายการ นัททยา เพ็ชรวัฒนา
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - ภาคตัดกรวย ตอนที่ 2
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 2
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - ก๊าซ ตอนที่ 2
ก๊าซ ตอนที่ 2
ผู้สอน : ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - ราชาศัพท์
ราชาศัพท์
ผู้สอน : ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์เอกสาร : Download
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการสาระสถาปัตย์รายการเสรีของผู้บริโภครายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านข่าว CU FM News
Right Button