CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 4 มีนาคม 2558
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
การประชุมวิชาการอายุรแพทย์นานาชาติ และ การประชุมวิชาการประจำปี 2558

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุถึงวัตถุประสงค์การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ว่า การประชุมวิชาก...

ผลวิจัย “พฤติกรรมการอ่านและการซื้อหนังสือของคนไทย”

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย แถลงผลวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการอ่านและการซื้อหนังสือของคนไทย” ว่า จากผลสำรวจประชา...

ทิศทางกลยุทธ์ของการส่งเสริมงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (TCEB) กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการจัดมหกรรมนานาชาติและการประชุม ในก...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เพื่อให้บริการเผยแพร่รายการด้านภาพ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการเผยแพร่รายก...

งานจุฬาฯอาสาช่วยกาชาด ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ 14 - 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 - 21.00 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...

สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดค่ายเยาวชน “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” หวังปลูกจิตสำนึกเด็กไทยใช้ชีวิตตามวิถีคำพ่อสอน

เมื่อเร็วๆนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM.101.5MHz. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ณ โครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ภายใต้ชื่อโครงการ “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียน...

Program Highlights
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ : การเห็นคุณค่าของตนเอง (ตอนที่ 4)
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ- 5 มีนาคม 2558 เวลา 09:55 น.
การเห็นคุณค่าของตนเอง (ตอนที่ 4)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มห...
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในประเทศไทย และ กรณีการกินปลาปักเป้า
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย- 5 มีนาคม 2558 เวลา 16:05 น.
สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในประเทศไทย และ กรณีการกินปลาปักเป้า
วิทยากรรับเชิญ คุณสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืด กรมประมง
รายการ วิทยาสามนาที : พลังงานแสงอาทิตย์ (ตอนที่ 5)
รายการ วิทยาสามนาที- 5 มีนาคม 2558 เวลา 21:30 น.
พลังงานแสงอาทิตย์ (ตอนที่ 5)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ วิทยาสามนาที : พลังงานแสงอาทิตย์ (ตอนที่ 4)
พลังงานแสงอาทิตย์ (ตอนที่ 4)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น
วิทยากรรับเชิญ คุณเสกสรร อานันทศิริเกียรติ เจ้าหน้าที่วิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์...
รายการ คลินิก 101.5 : โรคฟันผุที่ไม่เสมอภาค
โรคฟันผุที่ไม่เสมอภาค (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการ คลินิก 101.5 : โครงการสัปดาห์ต้อหินโลก
โครงการสัปดาห์ต้อหินโลก (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ พันเอก (พิเศษ) นพ.วัลลภ เอี่ยมสมบุญ ผู้อำนวยการกองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงก...
รายการ คลินิก 101.5 : ประโยชน์ของวิตามินเอ
ประโยชน์ของวิตามินเอ (ของฝากสุขภาพ)
ผู้ดำเนินรายการ ปริณุต ไชยนิชย์
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - GAT (เชื่อมโยง) วิเคราะห์ข้อสอบ ตอนที่ 2
GAT (เชื่อมโยง) วิเคราะห์ข้อสอบ ตอนที่ 2
ผู้สอน : ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - GAT (เชื่อมโยง) วิเคราะห์ข้อสอบ ตอนที่ 1
GAT (เชื่อมโยง) วิเคราะห์ข้อสอบ ตอนที่ 1
ผู้สอน : ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - Reading Comprehension  (ชุดที่ 6) ตอนที่ 2
Reading Comprehension (ชุดที่ 6) ตอนที่ 2
ผู้สอน : อ.พันตรี ดร.ราเชน มีศรีเอกสาร : Download
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการสาระสถาปัตย์รายการวิทยาสามนาทีรายการEcon Digestรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์ข่าว CU FM Newsรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการเสรีของผู้บริโภครายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button