CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 7 ตุลาคม 2558
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชา...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (80 ท่าน) !!! โครงการ 50 ปี วิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้อง กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ส่งกลับมาที่
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทย...

50 ปี วิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อกับ โครงการ 50 ปีวิทยุจุฬาฯ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 (ไม่...

Program Highlights
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ : ฝึกคิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ (ตอนที่ 3)
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ- 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:55 น.
ฝึกคิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ (ตอนที่ 3)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : การประชุม Asian Youth Workers Training ครั้งที่ 9 (ตอนที่ 2)
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย- 7 ตุลาคม 2558 เวลา 16:05 น.
การประชุม Asian Youth Workers Training ครั้งที่ 9 (ตอนที่ 2)
วิทยากรรับเชิญ คุณเสกสรร อานันทศิริเกียรติ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ วิทยาสามนาที : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาวอังคาร (ตอนที่ 4)
รายการ วิทยาสามนาที- 7 ตุลาคม 2558 เวลา 21:30 น.
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาวอังคาร (ตอนที่ 4)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ วิทยาสามนาที : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาวอังคาร (ตอนที่ 3)
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาวอังคาร (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : กฎหมายการจ้างงานคนพิการกับความเป็นจริง
กฎหมายการจ้างงานคนพิการกับความเป็นจริง
วิทยากรรับเชิญ คุณอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่
รายการ คลินิก 101.5 : อาการปวดหลังในผู้สูงอายุ
อาการปวดหลังในผู้สูงอายุ (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการ คลินิก 101.5 :
"ลมแล้วลุก" แนวคิดในการเลี้ยงลูกยุคใหม่ (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ คลินิก 101.5 : ความสำคัญของการนอนหลับ
ความสำคัญของการนอนหลับ (ของฝากสุขภาพ)
ผู้ดำเนินรายการ ปริณุต ไชยนิชย์
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์สากล ตอนที่ 4
ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์สากล ตอนที่ 4
ผู้สอน : ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุลเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 2
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 2
ผู้สอน : อ.สุรสิงห์ นิรชรเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - มรดกทางพันธุกรรม
มรดกทางพันธุกรรม
ผู้สอน : รศ.พเยาว์ ยินดีสุขเอกสาร : Download
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเสรีของผู้บริโภครายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการEcon Digestรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยข่าว CU FM Newsรายการสาระสถาปัตย์รายการนิติมิติ
Right Button