CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชา...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา, โครงการชั่งห...

โครงการตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อกับ โครงการตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 (ไม่เสียค่า...

วิทยุจุฬาฯ เปิด Casting พิธีกรภาคสนาม รายการ Admissions ON AIR

โอกาสดีๆ สำหรับเด็ก ม.ปลาย มาถึงแล้ว !!

Program Highlights
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย :
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย- 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:05 น.
"วิจัย" เครื่องมือสร้างความเท่าเทียม ในสังคมไทยจริงหรือ? การทำงานและสร้างงานวิจ...
วิทยากรรับเชิญ อ.มณเฑียร บุญตัน สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ และสมาช...
รายการ วิทยาสามนาที : เกษตรความแม่นยำสูง | Precision Agriculture (ตอนที่ 4)
รายการ วิทยาสามนาที- 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 21:30 น.
เกษตรความแม่นยำสูง | Precision Agriculture (ตอนที่ 4)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ สัตวแพทย์สนทนา : แนวทางป้องกันการติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มสัตว์ปีก
รายการ สัตวแพทย์สนทนา- 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:05 น.
แนวทางป้องกันการติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มสัตว์ปีก
วิทยากรรับเชิญ น.สพ.ดร.ธราดล เหลืองทองคำ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลง...
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ วิทยาสามนาที : เกษตรความแม่นยำสูง | Precision Agriculture (ตอนที่ 3)
เกษตรความแม่นยำสูง | Precision Agriculture (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลัง
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
วิทยากรรับเชิญ ผศ.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
รายการ คลินิก 101.5 : โรคไวรัสตับ
โรคไวรัสตับ (ฝากวันละข่าว)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.นพ.ดร.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาล...
รายการ คลินิก 101.5 : การพบการปลอมปนตัวยาในกาแฟและอาหารเสริม
การพบการปลอมปนตัวยาในกาแฟและอาหารเสริม (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนด้าน...
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
ผู้สอน : ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนาเอกสาร : -
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
ผู้สอน : อ.สันติวัฒน์ จันทร์ใดเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้สอน : อ.ศรัณย์พร ยินดีสุขเอกสาร : Download
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติ
Right Button