CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
งานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในการจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day ที่จัดข...

เสวนาเรื่อง “โรคจิตเภท อยู่ร่วมกันได้”

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนาเรื่อง “โรคจิตเภท อยู่ร่วมกันได้” เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคมของทุกปี เพื่อกระตุ้นให้สังคมเข้าใจผู้ป่วยโรคจิตเภทแล...

เสวนาเรื่อง ปรับมุมมอง ส่องกลยุทธ์ธุรกิจยุคปฏิรูป

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวในการเสวนาเรื่อง “ปรับมุมมอง ส่องกลยุทธ์ธุรกิจยุคปฏิรูป” โดยกล่าวว่า โดยพื้นฐาน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เพื่อให้บริการเผยแพร่รายการด้านภาพ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการเผยแพร่รายก...

งานจุฬาฯอาสาช่วยกาชาด ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ 14 - 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 - 21.00 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...

สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดค่ายเยาวชน “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” หวังปลูกจิตสำนึกเด็กไทยใช้ชีวิตตามวิถีคำพ่อสอน

เมื่อเร็วๆนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM.101.5MHz. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ณ โครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ภายใต้ชื่อโครงการ “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียน...

Program Highlights
รายการหยิบมาถก ยกมาคุย : ชะตากรรมแรงงานประมงทะเลกับสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด
รายการหยิบมาถก ยกมาคุย- 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:05 น.
ชะตากรรมแรงงานประมงทะเลกับสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด
วิทยากรรับเชิญ อ.สุนี ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
รายการวิทยาสามนาที : คุณภาพอากาศในอาคาร (ตอนที่ 2)
รายการวิทยาสามนาที- 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 21:30 น.
คุณภาพอากาศในอาคาร (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ : เปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ (ตอนที่ 2)
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ- 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:55 น.
เปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ (ตอนที่ 2)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการคลินิก 101.5 : โรคบาดทะยัก
โรคบาดทะยัก (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการคลินิก 101.5 : การหกล้มในผู้สูงอายุ
การหกล้มในผู้สูงอายุ (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.อนงค์ ตันติสุวัฒน์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการคลินิก 101.5 : นิ่วในถุงน้ำดี
นิ่วในถุงน้ำดี (คำนี้ต้องขยาย)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ : เปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ (ตอนที่ 1)
เปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ (ตอนที่ 1)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...
รายการBiz Inspired : ธุรกิจจัดสวนในขวดแก้ว
ธุรกิจจัดสวนในขวดแก้ว (Showcase เผยกลยุทธ์นักคิด สร้างธุรกิจทำเงิน)
วิทยากรรับเชิญ คุณณัฐจรินทร์ พฤกษถานนท์กุล เจ้าของแบรนด์ Tiny Tree Garden
รายการBiz Inspired : การขอความช่วยเหลือจากบริษัทคู่เจรจาธุรกิจ
การขอความช่วยเหลือจากบริษัทคู่เจรจาธุรกิจ (Money Tips)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การลำเรีบงในพืชและการสืบพันธ์พืชดอก
การลำเรีบงในพืชและการสืบพันธ์พืชดอก
ผู้สอน : รศ.สีมา ชัยสวัสดิ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - แคลคูลัสเบื้องต้น ตอนที่ 2
แคลคูลัสเบื้องต้น ตอนที่ 2
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - พอลิเมอร์
พอลิเมอร์
ผู้สอน : ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศเอกสาร : Download
Left Button
ข่าว CU FM Newsรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสาระสถาปัตย์รายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเสรีของผู้บริโภครายการอังกฤษอินสไตล์รายการBiz Inspiredรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button