CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 26 เมษายน 2558
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชา...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เพื่อให้บริการเผยแพร่รายการด้านภาพ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการเผยแพร่รายก...

งานจุฬาฯอาสาช่วยกาชาด ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ 14 - 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 - 21.00 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...

สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดค่ายเยาวชน “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” หวังปลูกจิตสำนึกเด็กไทยใช้ชีวิตตามวิถีคำพ่อสอน

เมื่อเร็วๆนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM.101.5MHz. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ณ โครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ภายใต้ชื่อโครงการ “ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียน...

Program Highlights
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ : ชมลูกน้อยอย่างไรให้เหมาะสม (ตอนที่ 1)
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ- 27 เมษายน 2558 เวลา 09:55 น.
ชมลูกน้อยอย่างไรให้เหมาะสม (ตอนที่ 1)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : วิเคราะห์มาตรา 44 กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย- 27 เมษายน 2558 เวลา 16:05 น.
วิเคราะห์มาตรา 44 กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
วิทยากรรับเชิญ อ.สมชาย หอมลออ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
รายการ สัตวแพทย์สนทนา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ สัตวแพทย์สนทนา- 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:05 น.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรรับเชิญ ผศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬา...
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ วิทยาสามนาที : แสงอาทิตย์ที่ทำอันตรายต่อผิวหนัง (ตอนที่ 7)
แสงอาทิตย์ที่ทำอันตรายต่อผิวหนัง (ตอนที่ 7)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : สถานการณ์อุบัติเหตุในประเทศไทย
สถานการณ์อุบัติเหตุในประเทศไทย
วิทยากรรับเชิญ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
รายการ คลินิก 101.5 : โครงการ
โครงการ "มอบหุ่น...มอบชีวิต" (ฝากวันละข่าว)
วิทยากรรับเชิญ คุณสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
รายการ คลินิก 101.5 : พ.ร.บ. ยาและความปลอดภัยด้านยาของผู้บริโภค
พ.ร.บ. ยาและความปลอดภัยด้านยาของผู้บริโภค (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนา...
รายการ คลินิก 101.5 : ทำไมต้องผ่าฟันคุด
ทำไมต้องผ่าฟันคุด (ของฝากสุขภาพ)
ผู้ดำเนินรายการ ปริณุต ไชยนิชย์
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - GAT (เชื่อมโยง) วิเคราะห์ข้อสอบ ตอนที่ 4
GAT (เชื่อมโยง) วิเคราะห์ข้อสอบ ตอนที่ 4
ผู้สอน : ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - GAT (เชื่อมโยง) วิเคราะห์ข้อสอบ ตอนที่ 3
GAT (เชื่อมโยง) วิเคราะห์ข้อสอบ ตอนที่ 3
ผู้สอน : ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - GAT (เชื่อมโยง) วิเคราะห์ข้อสอบ ตอนที่ 2
GAT (เชื่อมโยง) วิเคราะห์ข้อสอบ ตอนที่ 2
ผู้สอน : ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์เอกสาร : Download
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการEcon Digestรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการสาระสถาปัตย์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการเสรีของผู้บริโภครายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณข่าว CU FM Newsรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5
Right Button